Pracujemy z najlepszymi

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju

Skontaktuj się z nami

Informacje o spółce

ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW „FK-EKSPERT” Sp. z o. o.

KRS 0000145192
NIP 6570308979
REGON 290337335

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł

Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów numer ewidencyjny – 1232

Konto bankowe
Bank Pekao S.A. O/Kielce 51 1240 4416 1111 0000 4962 8285

Data założenia spółki: 1.12.1992 roku